CENTRUM

CHRIS SIJM
 
Copyright © 2016 by "Chris Sijm"   •   All Rights reserved   • 
Bij het Maria altaar is het voor iedereen mogelijk om één
of meerdere kaarsjes te branden voor     à € 0,50 per dag .
Dit kun je persoonlijk doen, of het geld overmaken op giro
nr. : ( wordt nog bekend gemaakt) 
Je kunt  de intentie erbij vermelden.
Na ontvangst zorg ik er persoonlijk voor dat het kaarsje bij
Maria met de intentie wordt gebrand.